මුට්ටිය

June 26, 2011
සහෝදරහොරු සහෝදරවරු ගම් වදින්නට හදන අලි රැල දෑත දිගු කර දමන මුට්ටිය වඩම්මවනා අපේ ගරුතර මහා හිමිවරුRead More

ලුහුඩු පිටුව

June 24, 2011
ඉරුණු සේලය වසා ගත් නුඹෙ බඹුන් සිල් බිදි නාරි නග්නය මුදා ගැනුමට ගෙවුණු අත මිට පුරවාලිය හැකි, සොයා එකියක් ලුහුඩු පිටුවටRead More

කුටියක

June 24, 2011
අපැහැදිලි බොල් හඩින් නෑසුනු සියක් ආවර්ජනා කදුලු නොසලාම ධවල ඇතිරිල්ල කෑ ගසා පවසයි ඇසෙන්නට ලොවටමRead More

ඇස්

June 24, 2011
අසීමාන්තික තාපාoකයක් සතු කාබන් බන්ධිත හදවත ආවර්ත කාලයකටත් අඩුවෙන් උත්ප්‍රේරක රහිතවම විච්චේදනය කළ අපූරුව මැඩියෙකුටත් වඩා පහසුවෙන්Read More