කුලිය1 comment:

  1. අදයි මෙහේට ගොඩ වැදුනේ ඒ තරම් බලන්න දේවල් නම් නෑ මොනවා හරි ලියලා මේ බ්ලොග් පොඩ්ඩ පුරුවන්න මිත්‍රයා ..

    මම ආයේ එනවා ..

    උඩ තිබුනු පද හතර සීයක් දේවල් මගේ හිතේ ඇන්ඳා ..

    ReplyDelete