විවාහය


4 comments:

  1. හික්ස්.... ඇත්තම තමයි...ඒත් ඕක නිම්නයට යන්නෙ නැතිව සානුවක් විදියටවත් පවත්තගෙන යන්න පුළුවන් නම්.... ඒත් සැරින් සැරේ නිම්න කරා ගිහින් එයි....

    ReplyDelete
    Replies
    1. නිම්න පුලුවන් තරම් අඩු කරගමු නේද ..

      Delete