රෑ මනාළී


3 comments:

 1. ලෝකේ පරණම වෘතියනේ!:ඩී

  ReplyDelete
  Replies
  1. ''ඒවා'' ඒකද කරල තියෙන්නේ .....?

   Delete
 2. නුවන්තත් හිතිලා තියෙන්නේ මට හිතුන දේනේ.ඉතින් මං කියන්න යන්නේ නැහැ මොනවත්

  ReplyDelete