ඹඹරු


2 comments:

  1. බඹරු කොහොමත් ආසයි නෑඹුල් මල් තලන්න!:D

    ReplyDelete
  2. අනිවා නෑඹුල් කියන්නේ ඇඹුල නෑ කියන එකනේ....

    ReplyDelete