ගෙදර එක්කෙනා


4 comments:

  1. ඒ මුක්කුව හරි ගියොත් හරි,නැත්තම් ඉතින් .........

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. තෑන්කියු කිව්වා ....

      Delete