මම එනවා


4 comments:

 1. :D :D
  මේ පාර අවරුදු කුමාරය එන්නේ හයි වේ 1 වගේ!:P

  ReplyDelete
  Replies
  1. කුමාරයත් අලුත් වෙලා ... සත්ව හිoසාව නිසා කරත්තෙ අතඇරලා .....

   Delete
 2. නියමයි අපේ පැත්තටත් ඇවිල්ලා යන්න

  ReplyDelete
  Replies
  1. එන්නම් එන්නම් ... මොකද බැරි ... ??

   Delete