සඳ පහන්


2 comments:

  1. //සාක්කිය අහසයි නුඹ මගේ ම බව//
    එල!

    ReplyDelete
  2. සඳපානෙම කැන්දන් යන්න..... නරකම නෑ කීයක්නම් ඉතුරුද

    ReplyDelete