උරුමය (කරුමය) ද ?


3 comments:

 1. මේ දවස්වල ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දෙයක් නොවැ මේක

  ReplyDelete
 2. අපේ කට්ටයට විරුදිනයට විතරක් මතක්වෙන විරුවෝ

  ReplyDelete
 3. කියන්න තියෙන්නේ තනි වචනයක් විතරයි!
  කරුමය!!

  ReplyDelete