ආශ්චර්ය


2 comments:

  1. දුටුවෙමි බුකියේ !

    ReplyDelete
    Replies
    1. දුටුවෙමි කැත හිත් වලට ලියූ කවිත් ..

      Delete