ලාමක කපුරු


3 comments:

  1. එහෙම වෙලා හරි දෙයියෝ බලනවානම් එකක් ...

    ReplyDelete
  2. දෙයියන්ට නොවැ මේ ඔක්කොම :)

    ReplyDelete