තනිකඩ5 comments:

 1. පස්ට හැගීමක්. බොට තියෙන්නේ ඇද විකුනලා ටකරං ටිකක් ගහගන්න. අන්න ඒකයි නොගැලපෙන්නේ...

  ReplyDelete
 2. නිදි මන්තරේ ...

  සුද මතු උනහම ඉක්මනට නින්ද යනවනේ බොල.. ඉතින් මක්කටද මේ සොලී තියන්නේ

  ReplyDelete
 3. දේශකයා නියම කතාව කිව්වේ. වහලේ පොල් අතු. ඇතුළේ ඩබල් බෙඩ්. හැබැයි ඒකත් කතාවක් තමා.

  ReplyDelete
 4. යට ලී වල මල පිපුනද?

  ReplyDelete