කාලී


2 comments:

  1. ගෙනා ගමන්ම තේරුණාද ගෙනාවේ කාලි කියලා.
    මම සමකය වටේ (samakaya wate)දුවන එකා

    ReplyDelete
  2. සිරාවටම මෙහෙම තමා වෙන්නේ

    ReplyDelete