මම සහ අබ


5 comments:

 1. උඹේ කවි හරි අමුතුයි බං. ඒවායේ අමුතු රිද්මයක් ගැඹුරක් තියනවා.
  මම සමකය වටේ ලියන නලීන්

  ReplyDelete
 2. ශ්‍රී ලංකාවේ අයටත් පීඩියාවක් ඇරඹුවා ඔන්න ඔයාලත් එන් http://sinhapedia.blogspot.com/
  දැනුම බෙදාගන්න.
  සෑම සෙනසුරාදාම-තොරතුරු තාක්ෂණ ලිපිය
  සෑම ඉරිදාම ඉතිහාස ලිපිය

  ReplyDelete