සිල් අරගත් මල්
3 comments:

 1. නැතුව නැතුව......

  ඔබ එදා හදුනාගන්න ලැබුණ එක ගැන සතුටුයි..

  ReplyDelete
  Replies
  1. අහ් .. සතුටුයි සතුටුයි,
   මම දැන් දන්නෙ සමකය වටේ ඔබතුමාගෙ බ්ලොගය බව ..

   Delete
  2. අම්මට සිරි එච්චරටම දරුණුද

   Delete