පලදෙන පින්


3 comments:

  1. මාර සීන් එකනේ

    ReplyDelete
  2. බෞද්ධ රාජයට යනකොට එහෙම තමා..

    ReplyDelete