෴ අරන් ගිහින් සඳ


4 comments:

  1. පානම් පත්තුව කියද්දීම කවියේ ගතිය ආවා. මරු පද ටික.

    ReplyDelete
  2. ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ ට පවුලේ සැමට වාසනාව ගෙනේවා.....
    සමකය වටේ බ්ලොග් අඩවියෙන් සුබ පැතුම්

    ReplyDelete