රතු අරලිය


   ඒ මන්දිරයේ
   අරලිය ගහ
   මල් පිපෙන්න 
   බලන් ඉන්නෙ
   උදාවන තුරු
   රක්ත සැඳෑවක්

5 comments:

 1. අපොයි පිපුනෙම නිලි කොළ අරළිය විතරයි. රතු අරලිය හීනයක්...

  ReplyDelete
 2. අනිවා නලින් අයියේ :ok:

  ReplyDelete
 3. හැබෑට මොන මන්දිරියේද ඔය

  ReplyDelete
 4. මන්දිර වල නොව පාර දිගෙයි පිපුනේ කියලා කතාවක් අහලා නැද්ද ?

  ReplyDelete