බුක් ෆෙයාර්වාර්ෂික ඔසප්
සැණකෙළිය
ලේ ගලන
බඩ නොවන

9 comments:

 1. කොහෙන් ද බන් අදහස ආවේ.
  පිස්සු හැදෙන පට්ට

  ReplyDelete
 2. apiwa rawttala hooragena kanwa okuna hora hatta

  ReplyDelete
 3. Thats a disgusting thought for a place filled with books.Its nt radical.Its disgusting

  ReplyDelete
 4. i dont understand. please expain

  ReplyDelete