එක්ව වෙන්වූ මාවත්


2 comments:

  1. රස්සාව මතක් වෙද්දි අපේ හිත් අස්සේ මහා අමුතු පීඩනයක් තෙරපෙනවා.... හැබැයි අපි ඒ රස්සාව නිසා කාලා අැදලා ඉන්නවා...... මාරයි නේද?????

    ReplyDelete
  2. pili panapu dumriyak ganada? pili panapau jivithayak ganada?

    ReplyDelete