ඉංගිරිසි රස කතා

March 25, 2017
විශ්වවිද්‍යාල වල විද්‍යා හා තාක්ෂණික පැත්තෙ අධ්‍යයන කටයුතු සිද්ධවෙන්නෙ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කියල කවුරුත්ම වගේ දන්නවනේ. අවුරුදු දහතුනක් ...Read More

ස්පෙෂල් 26

March 19, 2017
වර්ෂ 1987 මාර්තු මාසයේදි ඉන්දියාවෙ  The Times Of India පුවත්පතේ දැන්වීමක් පළවෙනවා සුදුසුකම් ලත් උපාධිදාරීන් ඉන්දියානු බුද්ධි අංශයට (CBI)...Read More