උණ්ඩයක පළි ගැනීම

January 28, 2018
ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ විසූ හෙන්රි සීග්ලන්ඩ් තම පෙම්වතිය සමග තිබූ පෙම් සබඳතාවය අසාධරණ ලෙස නවතා දමන්නට කටයුතු කරනවා. මේ හේතුවෙන් අධ...Read More

රටම වෙනස් කල නීතිය

January 20, 2018
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ වසරේ නිකුත් කල වාර්ථාවත් සමග ශ්‍රී ලංකාව නොකඩවා දසවැනි වරටත් දික්කසාද ප්‍රතිශතය අවම රට ලෙසට නම් වී ඇත. ම...Read More