සූකිරිගේ හොණ්ඩා බයික් එක

August 26, 2018
සූකිරි කියන්නෙ මම හිටපු සේවාස්ථානයේ කාර්මික අංශයට අලුතෙන් ආපු ගෝලයෙක්. මෙයාලා කාර්මික විදුහල් වලින් පිටවුනාම එක එක තැන්වල පුහුණුවට දාන ...Read More

විශිෂ්ඨ මොසාඩ් මෙහෙයුම් - Elie cohen නම් විශිෂ්ඨ ඔත්තුකරුවා

August 17, 2018
1960 දශකයෙ මුල් භාගය වනවිට සිරියාව අරාබි රටවල් සියල්ල අතරින් ඊශ්‍රයාලයට වැඩිම හිසරදයක් ගෙන එන රාජ්‍යය ලෙස ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබුනා. ඊශ්‍රය...Read More