මානව චින්තන විප්ලවය

October 21, 2018
මානව සමාජයේ මුල් කාලයේ සිට චින්තන විප්ලවය සිදුවන කාල පරාසය දක්වා මිනිසා අනෙක් සතුන්ගෙන් වෙනස් සංවිධිත ජ්වියෙක් බවට පත්වීමට මූලිකම හේතුව ව...Read More

Banksy ගේ සිතුවම් වෙන්දේසිය

October 20, 2018
Banksy යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ තවමත් අනන්‍යතාවය නොදන්නා වීදි සිතුවම්කරුවෙක්. වීදි සිතුවම් බොහෝවිට එක ප්‍රදේශයකට සීමාවූ හිතුවක්කාර තරුණයන්ගේ ක්...Read More